Misafir Öğrenciler

Misafir Öğrenciler

Ülkemiz muhteşem bir tarih ve büyük bir medeniyet mirasına sahiptir. Bu mirasa sahip toplumumuz, geçmişten günümüze kadar dünya üzerinde muhtelif kültür ve medeniyetlerle etkileşim içinde olmuştur. Dolayısıyla dünyadaki medeniyetlere ve bu medeniyetlerin teşekkülüne kaynaklık eden insanlara yabancı değildir. Bu sebeple dünyanın dört bir yanından gelip ülkemizde eğitim gören öğrencileri “yabancı” olarak göremeyiz. “Uluslararası öğrenci” ifadesi ise çok renksiz bir isimlendirmedir. Bu öğrencilere İki Doğu İki Batı UAÖD olarak ‘yabancı öğrenci’ değil ‘misafir öğrenci’ diyoruz. Zengin bir tarihi mirasa sahip olmanın getirdiği birtakım sorumluluklar vardır. Bu sorumluluğu yerine getirmek için dünyanın dört bir yanından gelen misafir öğrencileri ülkemizde ağırlamaktayız.

Misafir Öğrenci Kimdir?

En özet tanımıyla: kendi ülkesinden kalkıp eğitim için ülkemize gelen, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan öğrencidir. Dil eğitimi, ortaöğretim, lise, lisans, yüksek lisans veya doktora seviyesinde herhangi bir eğitim maksadıyla başka bir yerden ülkemize gelen, pasaport ve ikamet gibi resmi prosedürleri yerine getiren öğrencidir. Mülteci, kaçak, sığınmacı, turist, tüccar vs. gibi eğitim dışı maksatla ülkemizde bulunan kişiler bu tanımın içinde bulunmamaktadır. Dolayısıyla misafir öğrencilerle ilgilenen derneğimiz, tanımda bahsedilen kişilere yönelik faaliyetlerini yürütmekte ve uzmanlaşmasını bu tanıma göre yapmaktadır.

Ülkemizde Misafir Öğrenciler

Osmanlı İmparatorluğu döneminde başlayıp günümüzde de devam eden, ülkemize misafir öğrenci gelişi cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren hız kazanmıştır. Bu hız Soğuk Savaş sonrasında SSCB’nin dağılmasıyla artarak devam etmiştir. 1992-1993 eğitim öğretim yılında Büyük Öğrenci Projesi çerçevesinde devlet tarafından on bin misafir öğrenci getirilmiştir. 1992 yılından günümüze kadar, devlet tarafından getirilen öğrencilerin yanı sıra kendi imkanıyla gelen öğrenciler de bulunmaktadır. Son yıllarda bu sayılarda muazzam bir artış gözlemlenmektedir. Bugün itibariyle Türkiye’de, 182 ülkeden seksen binin üzerinde misafir öğrenci bulunmaktadır.

Dünya’da Uluslararası Öğrenci

İletişim teknolojisinin hızla geliştiği, ulaşım imkanlarının kolaylaştığı dünyamızda her geçen yıl kendi ülkesi dışında eğitim alan uluslararası öğrencilerin sayısı da hızla artıyor. 2015 yılı itibariyle dünya genelinde takriben 5 milyon insan, bir başka ülkede uluslararası öğrenci olarak eğitim görmektedir.

Düşünceleriniz bizim için çok değerli...

Hizmetlerimizle ilgili önerilerinizi ve sorunlarınızı bize bildirebilirsiniz...

Top